Folkhögskolans särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

Senast uppdaterad: 2018-02-23

Två av tre deltagare från särskild kurs har en etablerad ställning på arbetsmarknaden eller studerar vidare, ett till två år efter avslutad kurs. Det visar en ny uppföljning från SCB.

SCB har tittat på deltagares etablering på arbetsmarknaden och övergång till högskolestudier efter särskild kurs på folkhögskolan, mellan åren 2012–2014. Det är första gången en sådan uppföljning av folkhögskolan görs. 

– Studien visar att den särskilda kursen är ett bra studiealternativ som leder vidare, oavsett om det är till arbete eller ytterligare studier, säger Lars Tengberg, handläggare på Folkbildningsrådet.

Utbildningen vid folkhögskolan bedrivs inom ett brett spektrum av områden och nivåer, från korta sommarkurser på specialområden, till långa kurser på eftergymnasial nivå. Många av de särskilda kurserna inom folkhögskolan erbjuder utbildning med estetisk inriktning som musik, teater och konst. 

– Syftet med särskild kurs är kanske inte alltid att deltagaren ska gå vidare till högre studier. Men statistiken visar att de särskilda kurserna är en framgångsrik väg vidare. Drygt 60 procent av de studerande på de estetiska utbildningarna läser vidare, säger Lars Tengberg.

Särskild kurs på folkhögskola kan vara en yrkesutbildning på gymnasial och på eftergymnasial nivå. Det kan till exempel vara kurser till personlig assistent, tolk, fritidsledare och behandlingspedagog. Inom inriktningen Socialt arbete, omsorg och vägledning, som övervägande innehåller yrkesförberedande kurser, hade cirka 60 procent av deltagarna en etablerad ställning på arbetsmarknaden redan året efter avslutad folkhögskolekurs. 

Relaterade sidor