Folkbildningens betydelse för samhället

Senast uppdaterad: 2015-04-24

Folkbildningsrådet ska varje år redovisa till regeringen hur statsbidraget bidragit till att folkbildningens syften har uppnåtts.

I denna samlade bedömning av folkbildningens samhällsbetydelse utgör Folkbildningsrådets nationella utvärderingar, statistik och uppföljningsrapporter centrala underlag.

Rapporten "Folkbildningens betydelse för samhället - Folkbildningsrådets samlade bedömning 2014" lämnades till regeringen den 20 mars 2015.