Långsiktigt stöd till det civila samhället

Senast uppdaterad: 2018-10-18

Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna remissyttrande på  epartementsskrivelsen Ds 2018:13, Långsiktigt stöd till det civila samhället.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet ställer sig bakom promemorians bedömningar.

Relaterade dokument