Studieförbundens ekonomi

Senast uppdaterad: 2017-12-21

Varje år sedan 2005 följer Folkbildningsrådet upp studieförbundens ekonomi. En ny rapport publiceras på hösten varje år.

Studieförbundens ekonomi 2016

Studieförbundens totala intäkter uppgick 2015 till 5,4 miljarder kr– varav folkbildningsverksamheten utgör 3,9 miljarder kr eller 72 procent. De totala  intäkterna har ökat både jämfört med 2015 och 2014.

För ett enskilt studieförbund ger det ett medelvärde på cirka 536 miljoner kronor (mkr) i intäkter 2016 vilket är högre både jämfört med 2014 och 2015. Variationen i omsättningen mellan förbunden är dock stor – från som lägst 33,4 mkr till som högst 1,2 miljard kr.

Folkbildningsverksamhetens andel av de totala intäkterna har ligger på 72 procent och är oförändrat jämfört med 2015.

2016 uppgick bidragsdelen för all verksamhet
till 2,8 miljarder kr (2,6 miljarder kr för 2015 respektive 2014), varav statsbidraget utgjorde 2 miljarder kr eller 37 procent av den totala omsättningen (1,8 miljard kr för 2015 och 1,7 miljard kr och 2014).

Statsbidragets andel av de totala bidragen för folkbildningsverksamheten ligger på 71,5 procent och är något högre jämfört med 2015.

Deltagar- och försäljningsintäkternas del av omsättningen inom folkbildningsverksamheten 2016 var på lokal nivå 20 procent (21 procent för 2015 respektive 2014).

Uppföljning av studieförbundens ekonomi