Studieomdömen i folkhögskolan

Senast uppdaterad: 2018-03-07

Folkbildningsrådet samlar årligen in uppgifter om folkhögskolornas avgivna studieomdömen. Insamlingen är obligatorisk och en del i underlag för återrapportering till regering och riksdag.

Vad är studieomdöme?

Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier. Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning av olika faktorer som tillsammans speglar studieförmågan. För dem som uppnått grundläggande behörighet på folkhögskola utgör studieomdömet urvalsgrund till högskolan.

Folkbildningsrådet samlar årligen in uppgifter om folkhögskolornas avgivna studieomdömen. Insamlingen är obligatorisk och en del i underlag för återrapportering till regering och riksdag.

Vad är studieomdöme?

Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier. Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning av olika faktorer som tillsammans speglar studieförmågan. För dem som uppnått grundläggande behörighet på folkhögskola utgör studieomdömet urvalsgrund till högskolan.

Studieomdöme 2016 - 2017

Våren 2017 samlades folkhögskolornas avgivna studieomdömen i allmän kurs under läsår 2016/17 in. Av 154 verksamma folkhögskolorskolor utfärdade 152 studieomdömen.

Nystartade folkhögskolan Sankt Ignatios hade inte hunnit bedriva verksamhet tillräckligt länge för att vara aktuell för omdömesgivning.

PRO:s folkhögskola med inriktning mot äldre deltagare utfärdade inga omdömen.

Genomsnittstal för satta omdömen läsår 2016/17 var 2,64.

2016/17 års omdömen fördelades marginellt mer mot yttervärdena – Mycket god-Utmärkt respektive Mindre god-God jämfört med föregående år.

Studieomdömen i folkhögskolan

Kontaktpersoner

Tomas Östlund

Tomas Östlund
Verksamhetsuppföljning, statistik