Lärartjänster i folkhögskolan

Senast uppdaterad: 2017-04-24

Varje år samlar Folkbildningsrådet in uppgifter om hur många helårstjänster det finns inom folkhögskolan.

Folkbildningsrådet samlar årligen in uppgiften om antalet helårstjänster vid folkhögskolorna inom den statsbidragsberättigade verksamheten. Syftet är att få ett mått på de pedagogiska resurser skolorna avsätter för att uppnå målen med statsbidraget.