Tidigare undersökningar

Senast uppdaterad: 2015-02-23

Här hittar du tidigare års uppföljningar om antalet helårstjänster vid folkhögskolorna inom den statsbidragsberättigade verksamheten.

Varje år samlar Folkbildningsrådet in uppgiften om antalet helårstjänster vid folkhögskolorna inom den statsbidragsberättigade verksamheten. Syftet är att få ett mått på de pedagogiska resurser skolorna avsätter för att uppnå målen med statsbidraget.

Lärartjänster i folkhögskolan