Söktryck till folkhögskolorna

Senast uppdaterad: 2017-01-26

Varje höst gör Folkbildningsrådet en uppföljning kring hur söktrycket ser ut till folkhögskolans kurser.

Söktryck till folkhögskolan höstterminen 2016

Folkbildningsrådet genomför årligen en uppföljning kring sökande till folkhögskolan, för att beskriva trender i rekryteringen över åren.

Femtio procent av de svarande skolorna uppger att de har fler än 1,5 sökande per deltagarplats i allmän kurs (inklusive extraplatser allmän kurs). Medeltal var 1,6 sökande per planerad deltagarplats mot 1,8 föregående år.

Till de särskilda kurserna sökte i medeltal 2,3 personer per planerad deltagarplats, vilket är oförändrat mot förra året. Nästan hälften av de rapporterande skolorna uppger att det var två sökande per plats i särskild kurs.