Studieomdömen i folkhögskolan

Senast uppdaterad: 2017-01-26

Folkbildningsrådet samlar årligen in uppgifter om folkhögskolornas avgivna studieomdömen. Insamlingen är obligatorisk och en del i underlag för återrapportering till regering och riksdag.

Vad är studieomdöme?

Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier. Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning av olika faktorer som tillsammans speglar studieförmågan. För dem som uppnått grundläggande behörighet på folkhögskola utgör studieomdömet urvalsgrund till högskolan.

Studieomdöme 2015 - 2016

Våren 2016 samlades folkhögskolornas avgivna studieomdömen under läsår 2015/16 in. Av 154 verksamma skolor utfärdade 150 studieomdömen.

Nystartade folkhögskolorna Holma och Sankt Ignatios hade inte hunnit bedriva verksamhet tillräckligt länge för att vara aktuella för omdömesgivning.

PRO:s folkhögskola med inriktning mot äldre deltagare utfärdade inga omdömen.

Genomsnittstal för satta omdömen läsår 2015/16 var 2,63.

Sedan Folkbildningsrådet 1994 startade insamlingen av omdömessättningen har genomsnittet årligen totalt sett blivit 2,7 avrundat. Samtidigt har en viss förskjutning skett där fler deltagare erhållit omdömena Utmärkt och Mindre god.

Studieomdömen i folkhögskolan

Kontaktpersoner

Tomas Östlund

Tomas Östlund
Verksamhetsuppföljning, statistik