Utvärderingar

Senast uppdaterad: 2016-09-05

Här hittar du Folkbildningsrådets utvärderingar. De behandlar folkbildning på en verksamhets- och samhällsnivå.

Syftet med studierna är att undersöka om statens syften med folkbildningen uppfylls, samt att bidra med ökad kunskap om folkbildningsverksamheten.

Enheten för uppföljning och utvärdering svarar för den vetenskapliga ledningen för utvärderingsprojekt inom Folkbildningsrådet. I anslutning till denna har Folkbildningsrådet inrättat en expertgrupp. Gruppen har bland annat till uppgift att föreslå områden för utvärdering, bidra med analyser och att se till utvärderingarnas relevans för folkbildningsområdet.