Fakta om folkbildning

Senast uppdaterad: 2017-09-05

Varje år ger Folkbildningsrådet ut en fickfolder med fakta om folkbildningen.

Folkbildningsrådet sammanställer varje år aktuell statistik om folkbildning och information om Folkbildningsrådets uppdrag i foldern Fakta om folkbildning.