Studiemotiverande folkhögskolekurs

Senast uppdaterad: 2016-04-18

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en tre månader lång utbildning som syftar till att stimulera deltagarna till fortsatta studier. Målgruppen är arbetssökande som varken har grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen och är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Utvärderingar visar att denna arbetsmarknadspolitiska insats varit framgångsrik. Av de ungdomar som avslutade en studiemotiverande kurs någon gång under 2014 har 41 procent studerat vidare på allmän kurs och 2 procent på särskild kurs på folkhögskola fram till och med 2015. Motsvarande siffror för de som fyllt 25 år är 25 procent och 3 procent. Nio av tio deltagare uppger att de skulle rekommendera kursen till en vän, och sju av tio har blivit motiverade till fortsatta studier.