Statistik om folkhögskolan

Senast uppdaterad: 2014-06-09

Skolverket är statistikansvarig myndighet för folkhögskolornas verksamhet. SCB svarar för insamlandet och för sammanställningar på uppdrag av Folkbildningsrådet.

I SCB:s statistiska databaser finns historisk folkhögskolestatistik under område Utbildning och forskning - Folkhögskolan vår- och höstterminen. Övergripande statistik såväl som skolornas enskilda statistik kan här hämtas för uppföljning och forskning.

Du kan hitta mer statistik om folkhögskolan i Folkbildningsrådets årsredovisning.