2006

Senast uppdaterad: 2010-02-09

Folkhögskolestudier länsvis verksamhetsår 2006

Statistiken är presenterad i form av Excel-tabeller, där deltagarveckor, deltagare, kvinnor, invandrare och deltagare med funktionshinder för varje skolas verksamhet återfinns terminsvis, fördelat på kurstyp.

Statistik länsvis