2010

Senast uppdaterad: 2011-02-24

Folkhögskolestudier länsvis verksamhetsår 2010

Statistiken är presenterad i form av Excel-tabeller, där deltagarveckor, deltagare, kvinnor, invandrare och deltagare med funktionsnedsättning för varje skolas verksamhet återfinns terminsvis, fördelat på kurstyp.

Statistik länsvis