2014

Senast uppdaterad: 2015-03-05

Här hittar du statistik för folkhögskolorna uppdelad länsvis för verksamhetsåret 2014.

Statistiken är presenterad i form av Excel-tabeller, där deltagarveckor, deltagare, kvinnor, utrikes födda och deltagare med funktionsnedsättning för varje skolas verksamhet återfinns terminsvis, fördelat på kurstyp.