2016

Senast uppdaterad: 2017-02-18

Från och med 2016 presenteras folkhögskolornas verksamhet per län och skola i en och samma excelbok.

Med hjälp av filter i kolumnrubrikerna i flik 2017 Webb_län_summerad görs önskade urval.

Excelboken är skrivskyddad för att säkerställa att innehållet förblir intakt.

För egen bearbetning - kopieras urvalet till en ny fil för slutredigering.

Flik Riket presenterar den samlade verksamheten summerad.