Statistik om folkhögskolan 2014

Senast uppdaterad: 2014-06-09

Folkbildningsrådets statistik om folkhögskolan 2014 visar bland annat att de långa kurserna svarade för 93 procent av den statsbidragsberättigade kursverksamheten och de Korta kurserna för cirka 6 procent.

Långa kurser ökade sin andel av deltagarveckor

Mätt i deltagarveckor svarade de långa kurserna för 93 procent av den statsbidragsberättigade kursverksamheten och de Korta kurserna för ca 6 procent.
Den Allmänna kursen utgjorde 48 procent av folkbildningsverksamheten.

För att möta behovet av fortsatt utbildning efter den Studiemotiverande folkhögskolekursen fördelade Folkbildningsrådet på regeringens uppdrag Extra platser i allmän kurs. Platserna är enligt regeringens riktlinjer avsedda för arbetslösa som gått vidare från den Studiemotiverande folkhögskolekursen. Folkhögskolorna rapporterade för höstterminen ca 1 270 deltagare som på så sätt sökt sig vidare till studier i Allmän kurs.


Antal deltagare i de långa kurserna var höstterminen 29 280, vilket motsvarar cirka 340 fler deltagare än föregående år. Allmänna kursen hade cirka 12 620 deltagare under hösten, fördelat på 56 procent kvinnor och 44 procent män.

I Särskilda kurserna deltog 16 660 personer, en minskning med ca 170 deltagare.
Fördelningen var 65 procent kvinnor och 35 procent män i de Särskilda kurserna.

I de Korta kurserna minskade deltagarna med 3 procent.
Folkhögskolorna arrangerade sammanlagt drygt 2 270 Kulturprogram riktade till allmänheten med totalt cirka 202 000 deltagare, varav 44 procent var män och 56 procent kvinnor.

Mer statistik kring folkhögskolornas verksamhet hittar du i Folkbildningsrådets årsredovisning.