Statistik om studieförbunden 2015

Senast uppdaterad: 2014-06-09

Folkbildningsrådets statistik om studieförbunden 2015 presenteras i årsredovisningen. Se tabellerna 1 - 6 på sidorna 26-32.