Lockig person spelar instrument

Folkbildningen – landets största kulturarena

Senast uppdaterad: 2019-09-24

Folkbildningen utgör landets största kulturarena och är en stor uppdragsgivare för landets kulturarbetare.

Studieförbunden och folkhögskolorna erbjuder en rikstäckande arbetsmarknad för kulturarbetare och proffesionella konstnärer. I rapporten "Kulturprogrammens betydelse för kulturutövarna" konstateras att antalet uppdrag per år sannolikt gör studieförbunden till den största uppdragsgivaren för landets konstnärer.

– Det är en aspekt av den omfattande kulturverksamheten inom folkbildningen som inte alltid uppmärksammas. Men det kan inte nog understrykas hur viktig folkbildningen är som uppdragsgivare för landets kultururarbetare, säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Inom de flesta studieförbund var kulturen den enskilt största verksamheten under 2018, det framgår av Folkbildningsrådets samlade bedömning av folkbildningens betydelse för samhället. Kulturutövande är inte bara viktigt för den enskilde. Genom kulturen ges människor utrymme att förstå och uttolka samhället, att dela sina upplevelser och bidra till åsiktsbildning och debatt – och att därigenom bidra till samhällets utveckling.

Även Folkhögskolans kulturutbud är omfattande. Under 2018 arrangerades bland annat:

  • 942 långa kulturkurser i en rad olika ämnen (bild, form och målarkonst, scenisk konst, slöjd och konsthantverk) med drygt 11 700 deltagare
  • cirka 2370 kulturprogram för allmänheten, med drygt 176 800 deltagare
  • cirka 870 korta kurser inom det estetiska området, med 14100 deltagare.

Folkbildningen och kulturen i siffror

Foto: MostPhotos/Luca Lorenzelli