Matchningsinsatser

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Unga ska få extra stöd för att etablera sig i yrkeslivet. Det är tanken med satsningen som innebär att matcha utbildning med individens förutsättningar och arbetsgivarens behov av kompetens. Satsningen är en del av ”Vägar framåt – regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar” under åren 2016–2018.

Viktiga datum

2019

 • 7 januari: Slutrapportering av 2018 års matchningsinsatser genom en särskild mall som skickas till matchningsinsats@folkbildningsradet.se.

Genom matchningsinsatsen ska unga som saknar en fullständig gymnasieutbildning kunna få extra stöd för att etablera sig och hitta nya vägar ut i yrkeslivet. Folkbildningsrådets styrelse prioriterar projekt med en tydlig målsättning att skapa samverkan för att erbjuda matchningsinsatser för unga som saknar behörighet till högskolan.

Folkbildningsrådets styrelse har beviljat följande projektmedel:

2018

Sju olika matchningsinstatser har beviljats sammanlagt 3 miljoner.

 • Studieförbundet Vuxenskolan Örebro
 • Folkuniversitetet Stockholm/Jönköping
 • Grimslövs folkhögskola
 • Östra Grevie folkhögskola
 • Folkuniversitetet Kristianstad/Ö Göinge
 • Dalslands folkhögskola
 • Folkhögskolan i Angered.

2017

Sju olika matchningsinsatser beviljades sammanlagt 3 miljoner.

 • Furuboda folkhögskola
 • Folkhögskolan i Angered
 • Karlskoga folkhögskola,
 • Studiefrämjandet i Uppsala län
 • Dalslands folkhögskola
 • Ibn Rushd Studieförbund
 • Östra Grevie folkhögskola. 

2016

Nio olika matchningsinsatser beviljades sammanlagt 2,9 miljoner.