Yrkeskurs på folkhögskola

Senast uppdaterad: 2018-06-26

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för en yrkeskurs på folkhögskola. Yrkeskurs på folkhögskola är en upp till 24 månader lång kurs inom ett bristyrke. Bland dokumenten längst ned på sidan finns villkor och anvisningar.

Yrkeskurs på folkhögskola är en upp till 24 månader lång kurs inom ett bristyrke. Målgrupp för insatsen är deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, ett program för den som varit arbetslös under en längre tid.

Kurserna bygger på ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om en utbildning ska godkännas som insats. I den processen görs en bedömning om utbildningen möter ett nationellt, regionalt eller lokalt behov av arbetskraft.

Mål och syfte 2018

Målet är att erbjuda deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och deltagare i etableringsprogrammet plats på yrkeskurser på folkhögskola under en sammanhållen period om som mest 24 månader. Målsättningen är att 1 000 personer ska ta del av dessa kurser årligen.

Syftet med kursen är att deltagaren efter utbildningen ska ha lättare att få eller att behålla ett arbete, samt att kursen ska motverka brist på arbetskraft inom vissa yrken.

Statsbidrag för yrkeskurs på folkhögskola

Bland dokumenten längst ned på sidan kan du läsa villkor och anvisningar för att erhålla statsbidrag för en yrkeskurs på folkhögskola. De olika stegen kan i huvudsak sammanfattas så här:

  1. Ansök om godkännande hos Arbetsförmedlingen.
  2. Ansök om statsbidrag hos Folkbildningsrådet.
  3. Delta i rekryteringen av kursdeltagare, men observera att det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska delta i utbildningen.
  4. Dokumentera och arkivera Arbetsförmedlingens anvisningar av deltagare till kursen, som underlag till gjorda rekvisitioner.
  5. Rekvisera bidrag.
  6. Rapportera verksamheten till SCB och Folkbildningsrådet.

Rapportering

Rapportering av verksamheten sker genom systemet Schoolsoft i samband med rekvisition. Om du behöver kontakta Schoolsofts support mejlar du fhsk@schoolsoft.se eller ringer på 08-674 63 50.

Observera att enbart inlämnad SCB-rapportering inte utgör underlag för bidragsutbetalning.

Folkbildningsrådet erbjuder manuella rutiner för de skolor som inte använder Schoolsoft.

Relaterade dokument