Fördelning 2018

Senast uppdaterad: 2018-06-28

Styrelsen har beslutat om slutlig fördelning av statsbidrag 2018. Beslutet fattades den 20 februari 2019.

Fördelningen av statsbidraget till folkhögskolan 2018 framgår i filerna som kan laddas ner nedan.

Relaterade dokument