Att göra en anmälan

Senast uppdaterad: 2018-07-09

Om du är missnöjd med något på din skola ska du i första hand vända dig till skolans rektor. Om du inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektor ska du vända dig till skolans styrelse som är ytterst ansvarig för folkhögskolans verksamhet.

Om du efter att ha vänt dig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du göra en anmälan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Du kan vända dig till FSR om du vill ha råd eller stöd i dina kontakter med folkhögskolan eller om du vill ha hjälp med att göra en anmälan till oss. Ring 08-412 48 10, vår telefontid är tisdagar 13.00-15.00 och torsdagar 13.00-15.00. Du kan också mejla till fsr@folkbildningsradet.se, denna adress används även för att skicka in en anmälan. Vid akuta frågor ring Folkbildningsrådets växel.

Viktigt att tänka på i samband med din anmälan:

Läs foldern Dina rättigheter på folkhögskola innan du skickar ut din anmälan. Se till att din anmälan handlar om en konkret fråga som kan anmälas. Exempel på vilka sorts frågor som kan anmälas finns att läsa i foldern. 

Studerande på folkhögskolans långa kurser (längre än 15 kursdagar) kan göra anmälningar. Du måste göra anmälan inom ett år efter det att du slutat kursen.

Beslut om studieomdömen eller behörigheter kan inte anmälas till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

FSR utgår från den aktuella skolans regler och riktlinjer när ett ärende bedöms.

FSR kan inte ändra en skolas beslut, däremot ger vi rekommendationer till skolan. Hittills har de flesta skolor som anmälts till följt rekommendationen från FSR.

Det här händer när du gjort en anmälan:

En handläggare tittar på anmälan och kontrollerar att allt finns med och att frågan kan anmälas. FSR kontaktar dig för att be om mer underlag eller för att meddela att anmälan tagits emot och hur går vidare.

FSR kontaktar skolan och ber om underlag. Det kan exempelvis röra sig om olika policydokument, och skolans egen dokumentering av olika händelser eller möten. Du som har anmält får möjlighet att läsa skolans underlag och kommentera dessa.

När all information i ärendet har samlats in sammanträder det rättsliga rådet och fattar beslut om ett yttrande med rekommendationer till skolan. Alla yttranden hittar du här.

Läs mer om hur Folkbildningsrådet hanterar personuppgifter som du lämnar till oss när du gör en anmälan.

Läs mer om hur offentlighetsprincipen gäller för Folkbildningsrådet.