Arbetsmarknadsnära insatser på distans

Senast uppdaterad: 2020-12-01

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att få statsbidrag för Arbetsmarknadsnära insatser på distans hos studieförbund 2020. Villkor och anvisningar finns i dokumentbanken länkad nedan.

Syfte med verksamheten

Syftet med det särskilda statsbidraget är att bidra till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Genom att skapa möjligheter för människor att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch så är deltagarna bättre rustade när konjunkturen vänder igen. Insatsen ska ge människor som påverkas av coronapandemin möjlighet att stärka sin anknytning till arbetsmarknaden i en svår tid.

Målgrupp

Målgruppen för insatsen är vuxna i arbetsför ålder som berörs av korttidspermittering, varsel eller arbetslöshet.