Demokrati i en föränderlig värld

Senast uppdaterad: 2022-06-07

Folkbildningsrådet har avsatt medel för demokratisatsningar inom studieförbundens verksamheter. Upp till 12 miljoner kan fördelas för projekt under perioden 2022–2024. Ansökningar behandlas löpande inom respektive ansökningsomgång.

Viktiga datum

2022

  • 15 juni - sista ansökningsdag.

Folkbildningen spelar och har spelat en stor roll för utvecklingen av demokratin i Sverige. Folkbildningens pedagogik och metod är centrala för denna roll. Folkbildningen stärker också demokratin genom utbildning av förtroendevalda i partier och övriga civilsamhället genom insatser direkt riktade för att öka kunskapen om demokratin och de demokratiska rättigheterna. Men demokratin utmanas idag på nya sätt, och det demokratiska samtalet kan i många fall vara svårare än någonsin. Att arbeta med människor som ifrågasätter demokratins idéer är angeläget men kan också vara utmanande.

Prioritering

Satsning som innefattar metod- och kompetensutveckling kommer att prioriteras liksom satsningar som har inslag av samverkan mellan flera studieförbund eller med folkhögskolor.

Stöd och lärande

De nya verksamheterna kommer att följas av Folkbildningsrådet som vid behov också kommer att genomföra spridningsaktiviteter, så att metoder och material som utvecklas får bred spridning inom folkbildningen.

Ansökan

Studieförbunden eller studieförbundsgemensamma organ kan ansöka om innovationsstödet. För ansökningar från studieförbundens lokala nivåer ska ett yttrande från den nationella nivån för respektive studieförbund bifogas. Ansökningarna handläggs löpande under ansökningsperioden.

Den första perioden startar den 1 februari 2022 och avslutas den 15 juni 2022. Ansökan görs i Folkbildningsrådets bidragsportal

Redovisning och utbetalning

Beviljat stöd ska redovisas. Beroende på stödets storlek kan en eller flera delredovisningar komma att krävas liksom att stödet betalas ut i omgångar.

Kontaktpersoner

Morgan Öberg

Morgan Öberg
Handläggare studieförbund statsbidragsfrågor
Tel: 08-412 48 11