Matchningsinsatser

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Unga ska få extra stöd för att etablera sig i yrkeslivet. Det är tanken med satsningen som innebär att matcha utbildning med individens förutsättningar och arbetsgivarens behov av kompetens. Satsningen är en del av ”Vägar framåt – regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar” under åren 2016–2018.

Viktiga datum

2019

Genom matchningsinsatsen ska unga som saknar en fullständig gymnasieutbildning kunna få extra stöd för att etablera sig och hitta nya vägar ut i yrkeslivet. Folkbildningsrådets styrelse prioriterar projekt med en tydlig målsättning att skapa samverkan för att erbjuda matchningsinsatser för unga som saknar behörighet till högskolan.

Folkbildningsrådets styrelse har beviljat följande projektmedel:

2018

Sju olika matchningsinstatser har beviljats sammanlagt 3 miljoner.

 • Studieförbundet Vuxenskolan Örebro
 • Folkuniversitetet Stockholm/Jönköping
 • Grimslövs folkhögskola
 • Östra Grevie folkhögskola
 • Folkuniversitetet Kristianstad/Ö Göinge
 • Dalslands folkhögskola
 • Folkhögskolan i Angered.

2017

Sju olika matchningsinsatser beviljades sammanlagt 3 miljoner.

 • Furuboda folkhögskola
 • Folkhögskolan i Angered
 • Karlskoga folkhögskola,
 • Studiefrämjandet i Uppsala län
 • Dalslands folkhögskola
 • Ibn Rushd Studieförbund
 • Östra Grevie folkhögskola.

2016

Nio olika matchningsinsatser beviljades sammanlagt 2,9 miljoner.