För studerande

Senast uppdaterad: 2022-03-08

Som studerande på folkhögskola kan du ringa till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd på 08-412 48 10 för att få råd om du är missnöjd eller har en konflikt med skolan du studerar på. Telefontid är tisdagar och torsdagar 13.00-15.00. Du kan också mejla till fsr@folkbildningsradet.se. Vid akuta frågor ring Folkbildningsrådets växel.

Här kan du läsa hur du gör en anmälan till FSR.

Det finns en folder med information om studerandes rättigheter och skyldigheter på folkhögskola. Den riktar sig till dig som studerar på folkhögskola. Här kan du ladda ner foldern Studeranderätt.

Du hittar också mer information om dina rättigheter och skyldigheter på webbplatsen folkhögskola.nu.

Viktig att tänka på i samband med din anmälan:

  • Se till att din anmälan handlar om en konkret fråga som kan anmälas. Exempel på vilken sorts frågor som kan anmälas finns i foldern ovan, samt på folkhögskola.nu.
  • Det är bara studerande på folkhögskolans långa kurser (längre än 15 kursdagar) som kan göra anmälningar. Du måste göra anmälan inom ett år efter det att du slutat kursen.
  • Beslut om studieomdömen eller behörigheter kan inte anmälas till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
  • Resultatet av rådets beslut är rekommendationer till skolan. De flesta skolor följer rekommendationerna, men de är inte tvingande. Det är skolan som själv väljer hur de ska agera.

Det här händer när du gjort en anmälan:

  • En handläggare tittar på anmälan och kontrollerar att det är en konkret fråga som kan anmälas. Om handläggaren anser att din fråga rent formellt inte är en anmälan, eller berör en fråga som inte kan anmälas, blir du kontaktad.
  • Handläggaren kontaktar skolan och ber om underlag. Det kan exempelvis röra sig om olika policydokument, och skolans egen dokumentering av olika händelser eller möten.
  • Den studerande får sedan möjlighet att läsa skolans underlag och kommentera dessa.
  • När handläggaren samlat in all information, har rådet ett möte där man diskuterar och fattar beslut i ärendet. Beslutet dokumenteras i ett yttrande, med rekommendationer till skolan. Alla yttranden hittar du här.
  • Yttrandet skickas ut till skolan samt till anmälaren.