Projektmedel 2009-2013

Senast uppdaterad: 2014-05-05

Mellan 2009 och 2013 fördelade Folkbildningsrådet projektmedel till folkhögskolor och studieförbund för att stimulera utvecklingen av flexibelt lärande.

Öppna lärresurser, metod- och pilotprojekt, på Folkbildningsnätets samlingssida hittar du projekten samlade. Upptäck och inspireras av folkbildningens projektverksamhet som spänner över ett stort antal ämnen. Ta del av metoder och studiematerial som är resultatet av projektmedlen.