Bakgrund till Vägval & Vilja

Senast uppdaterad: 2012-02-14

Idédokumentet Folkbildningens Framsyn från 2004 kom till inför arbetet med en ny folkbildningsproposition. 2010 tog intresseorganisationerna inom folkbildningen initiativ till dess uppföljare - Folkbildningens Vägval & Vilja.

Idédokumentet Folkbildningens Framsyn från 2004 kom till efter ett regeringsuppdrag till Folkbildningsrådet inför arbetet med en ny folkbildningsproposition. Folkbildningens Framsyn togs fram efter en omfattande process inom folkbildningen där 7-8 000 personer deltog.

2010 tog intresseorganisationerna inom folkbildningen initiativ till dess uppföljare och under 2011 pågick diskussioner i folkhögskolor och studieförbund om folkbildningens framtida roll och uppgifter utifrån det samtalsunderlag som tagits fram.

Det inflöde av tankar och idéer som kom från folkhögskolor och studieförbund är grunden för förslaget till gemensamt folkbildningspolitiskt dokument, Folkbildningens Vägval & Vilja.

Organisationerna ville inspirera även utomstående aktörer att ta del i samtalet om framtiden för svensk folkbildning. Alla som ville kunde lämna sina synpunkter här på Folkbildningsrådets hemsida.

Dokumentet har därefter varit ute på remiss till landets alla folkhögskolor och studieförbund. Remisstiden gick ut den 30 juni 2012 och texten hittar du i pdf-filen längst ner på sidan.

Tillkomsten och arbetet med Folkbildningens Vägval & Vilja speglar givetvis folkbildningens kärna: 

  • initiativet kommer från folkbildningens organisationer
  • alla delar av folkbildningen är med och deltar och påverkar arbetet
  • externa aktörer är välkomna att lämna sina synpunkter

Det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja ska tydliggöra folkbildningens roll i samhället och vad den samlade folkbildningen är beredd att göra. Vad ska då det kommande folkbildningspolitiska dokumentet leda till? En viktig del i detta är att lyfta fram folkbildningen som en sektor och samlad kraft i samhället och att ge en korrekt och uppdaterad bild av hur folkbildningen tolkar folkbildningsuppdraget under 2010-talet. Dokumentet blir en grundval för dialog med beslutsfattare på olika nivåer.