Regionala frågor

Senast uppdaterad: 2016-05-19

Folkhögskolor och studieförbund finns i hela landet. Förutsättningarna för folkbildningsarbetet påverkas av processer som pågår på lokal och regional nivå. Den regionala nivån får ökad betydelse.

”När den regionala samverkan förstärks måste folkbildningen ges, men också själv ta, en mycket större plats i relevanta regionala processer”, har folkbildningen gemensamt slagit fast i det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja. Folkbildningsrådet lägger därför ökad vikt vid bevaka och informera om regionaliseringen i relation till folkbildningssektorn.

Arbetet med regionala kompetensplattformar, regionala kulturplaner och regionala digitala agendor är exempel på områden där folkbildningen spelar en viktig roll och som knyter an till verksamhet som sker i folkhögskolor och studieförbund. Även Europeiska Socialfondens resurser fördelas till största del på regional nivå och där folkhögskolor och studieförbund genomför projekt.

Folkbildningsrådet har tagit fram rapporter för att kartlägga och synliggöra folkbildningens roll och potential för att bidra till lokal och regional utveckling inom kompetensplattformar, regionala kulturplaner och genom projekt inom Socialfonden. Folkbildningsrådet är partner i nätverket för regional utveckling Reglab och ingår i myndighetsnätverket kring kompetensförsörjning.