Europeiska socialfonden

Senast uppdaterad: 2016-05-19

Folkhögskolor och studieförbund har goda förutsättningar att göra insatser inom Europeiska socialfonden i och med att målgrupperna i stor utsträckning är de samma.

Syftet med Europeiska socialfonden (ESF) är att skapa fler och bättre jobb inom EU:s medlemsländer. Folkhögskolor och studieförbund arbetar inom ramen för det statliga folkbildningsanslaget i stor utsträckning med de målgrupper som ESF vänder sig till. Folkbildningens organisationer har därför särskilt goda förutsättningar att göra insatser inom socialfondsprogrammet.

En strategi för att stärka folkbildningens roll och insatser i Socialfonden har tagits fram av folkhögskolornas och studieförbundens intresseorganisationer tillsammans med Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådets bevaknings- och informationsansvar som sektorsansvarig preciseras i strategin.

Folkbildningsrådet har i rapporten Folkbildningen och Europeiska socialfonden gjort en kartläggning och analys av folkhögskolornas och studieförbundens förutsättningar att genomföra ESF-projekt. Statistik över omfattningen av ESF-projekt inom folkbildningen presenteras i rapporten. Drygt 8 procent av fondmedlen under förra programperioden 2007–2013 fördelades till 172 ESF-projekt där folkhögskolor eller studieförbund var projektägare. Frågor kring vad som krävs för att ytterligare stärka folkbildningens medverkan i Socialfonden aktualiseras i rapporten. Den diskussionen är angelägen att föra både inom folkbildningen och med regionala företrädare samt på nationell nivå.

Relaterade dokument