EAEA

Senast uppdaterad: 2016-05-19

EAEA är en organisation med 123 medlemmar i 42 länder som arbetar med vuxenutbildning/folkbildning i Europa.

European Association for the Education of Adults, EAEA, är en gemensam röst för organisationer i Europa som arbetar med vuxnas lärande. Organisationen arbetar för att stärka och synliggöra vuxenutbildningens och folkbildningens roll och uppgifter i Europa, både inom och utom EU.

Medlemmarna i EAEA beslutar om verksamhetsplan och budget samt väljer styrelse vid generalförsamlingen, som är organisationens högsta beslutande organ. Kent Johansson, ordförande i Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), är invald i EAEA:s styrelse sedan generalförsamlingen 2015. Ordförande är Per Paludan Hansen, Danmark.

EAEA:s kansli finns i Bryssel, Belgien och generalsekreterare är Gina Ebner.

Följande svenska organisationer är medlemmar i EAEA:

  • Studieförbunden i samverkan   
  • Folkbildningsrådet
  • Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)
  • Förbundet Folkhögskollärarna