NVL

Senast uppdaterad: 2016-05-19

NVL - Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande, är ett uppdrag från Nordiska Ministerrådet.

NVL ska fungera som en mötesplats mellan policy och praxis inom nordisk folkbildning och vuxenutbildning och på så sätt främja dialog, samarbete och utveckling av vuxnas lärande.

Folkbildningsrådet deltar i NVL:s arbete inom ramen för vårt uppdrag som sektorsansvarig för svensk folkbildning.

Svensk landskoordinator för NVL är för närvarande Skolverket. Huvudkoordinator är Antra Carlsen, Vox, Norge.