TopImage

Jämställdhetsintegrering i folkbildningen

Senast uppdaterad: 2017-03-08

Sedan 2016 ingår Folkbildningsrådet i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering hos myndigheter, JiM.

Folkbildningsrådet har tillsammans med 59 myndigheter fått ett särskilt regeringsuppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. Målet med arbetet är att ännu bättre bidra till det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Folkbildningsrådet har anlitat Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg för att ge ett skräddarsytt stöd åt folkhögskolor och studieförbund i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Folkbildningsrådets handlingsplan beskriver på vilket sätt jämställdhet ska integreras i Folkbildningsrådets och folkbildningens verksamhet under 2017–2018.

Den 22 februari 2017 hölls ett seminarium i Stockholm om jämställdhetsintegrering i folkbildningen. Inspelningarna från seminariet finns att titta på genom länkarna nedan.