Controller verksamhetsuppföljning och statistik studieförbund

Senast uppdaterad: 2020-06-02

Ansökan är stängd för tjänsten som Controller verksamhetsuppföljning och statistik studieförbund på Folkbildningsrådet.

Som handläggare verksamhetsuppföljning och statistik för studieförbunden ansvarar du för insamling och sammanställning av underlag för dels Folkbildningsrådets bidragsgivning, dels återrapportering i form av årsredovisning, budgetunderlag, samlad bedömning med flera rapporter till regering och riksdag. 

Du är generalist inom statistik- och databearbetning. Då arbetet i hög grad består i sammanställning av statistiska underlag utifrån grunddata behövs en gedigen kunskap om databashantering och datamodellering.

Annonsen är stängd. Läs hela annonsen i ansökningsverktyget Varbi: Controller verksamhetsuppföljning och statistik studieförbund.