Dokumentcontroller

Senast uppdaterad: 2021-03-16

Har du erfarenhet av registratorsarbete inom offentlig förvaltning, och kanske även ett intresse av folkbildningens betydelse för samhället? Folkbildningsrådet söker nu en flexibel och ansvarstagande dokumentcontroller för ett vikariat.

I rollen som dokumentcontroller har du det övergripande ansvaret för Folkbildningsrådets dokument- och ärendehantering, samt är en nyckelperson i vårt informationshanteringsarbete. Du kommer att ansvara både för det löpande arbetet med att till exempel öppna och klassificera ärenden, hantera begäran om utlämnanden av handlingar och stötta medarbetare i diarieföringen, och även få bidra med din kompetens och erfarenhet i olika pågående utvecklingsarbeten. 

Läs mer och i Varbi. Ansökan är stängd.