Handläggare Arbetsmarknadsuppdrag på Folkbildningsrådet

Senast uppdaterad: 2019-04-01

Just nu söker Folkbildningsrådet en vikarierande handläggare för arbetsmarknadsuppdrag. Sista ansökan 22 april.

Folkbildningsrådet samverkar med Arbetsförmedlingen gällande arbetsmarknadsuppdrag för folkhögskolor. De tre uppdragen gäller studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), etableringskurs på folkhögskola samt bristyrkesutbildningar på folkhögskola. Ordinarie handläggare för SMF har under en tidsbegränsad period bytt arbetsuppgifter och Folkbildningsrådet söker en vikarierande handläggare som ansvarar för insatsen fram till hösten 2021.

Ansökan är stängd och tjänsten är under tillsättning. Läs mer om tjänsten i Varbi.