Handläggare för verksamhetsuppföljning och statistik på folkhögskola

Senast uppdaterad: 2019-11-19

Ansökningstiden har nu gått ut för tjänsten som handläggare för verksamhetsuppföljning och statistik på folkhögskola.

Som handläggare verksamhetsuppföljning och statistik för folkhögskolorna ansvarar du för insamling och sammanställning av underlag för årsredovisning, budgetunderlag, samlad bedömning och övrig återrapportering till regering och riksdag.

Du är generalist inom statistik- och databearbetning. Då arbetet i hög grad består i sammanställning av statistiska underlag utifrån grunddata behövs en gedigen kunskap om databashantering.

Läs mer om tjänsten som handläggare i ansökningsverktyget Varbi.