Handläggare statsbidragsfrågor på Folkbildningsrådet

Senast uppdaterad: 2020-04-29

Ansökningstiden för tjänsten som handläggare är nu stängd.

Som handläggare kommer du främst att arbeta med hanteringen av statsbidrag till särskilda utbildningsinsatser och handläggning av projektmedel. Ett av statsbidragen gäller folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända.

Du kommer även att bevaka migrationsområdet och ha kontakt med bland annat andra myndigheter och kommuner.

Läs hela annonsen i ansökningsverktyget Varbi.