Handläggare studeranderättsliga frågor på Folkbildningsrådet

Senast uppdaterad: 2019-01-25

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, är inrättat för att stärka de studerandes rättsliga ställning vid folkhögskolan. Kursdeltagare på folkhögskolans långa kurser kan anmäla ärenden till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd om det inte går att lösa frågan på den aktuella folkhögskolan. Vi söker nu en ny handläggare för att ansvara för dessa ärenden och stärka kompetensen kring folkhögskolan som utbildningsform.

Arbetsuppgifter 

Som handläggare av studierättsliga frågor ansvarar du för studeranderättsliga frågor i förhållande till folkhögskolorna, till exempel rörande ärenden om antagning till kurser och avskiljande från utbildningsplats. Tjänsten innebär bland annat: 

  • handläggning av anmälda ärenden till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd 
  • rådgivning och information till studerande och folkhögskolor om studeranderättsliga frågor 
  • ansvar för studeranderättslig information på Folkbildningsrådets webbsida 
  • kartläggning av det studeranderättsliga området samt beredning av underlag till Folkbildningsrådets ledning och styrelse 
  • att vara sakkunnig när det gäller verksamhetsvillkor och andra relaterade frågor kring folkhögskolan som utbildningsform, till exempel angående behörighetsregler, SeQF-ramverket och utformningen av folkhögskolans allmänna och särskilda kurs
  • att arbeta med utredningsuppdrag inom ramen för utbildningsformen folkhögskola.

Din profil 

Vi söker en person som i alla lägen har ett professionellt förhållningssätt i samtal med deltagare och folkhögskolornas ledning och styrelse. Du är van att arbeta självständigt, metodiskt och strukturerat. Vidare är du en person med stor kommunikativ förmåga, särskilt i skrift. Arbetet kräver integritet och förmåga att analysera och bedöma frågor ur olika perspektiv utan att lägga in personliga ställningstaganden.  

Det är en merit om du har erfarenhet från folkhögskola och redan är väl insatt i hur utbildningsformen fungerar. Det är positivt om du har arbetat med att handlägga ärenden, inom det offentliga eller inom civilsamhället. 

Vi tror att du har en högskoleutbildning och minst några års arbetslivserfarenhet. 

Folkbildningsrådet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. 

Tjänsten 

Tjänsten är en fast heltidstjänst. Folkbildningsrådet tillämpar provanställning. Tillträde efter överenskommelse under våren eller sommaren 2019. 

Ansökan är stängd.

Om Folkbildningsrådet 

Folkbildningsrådet har riksdagens och regeringens uppdrag att företräda staten i förhållande till folkbildningen, att fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt att utvärdera och följa upp att verksamheten uppfyller statens syfte med statsbidraget. Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre medlemmar: Studieförbunden i samverkan, Sveriges Kommuner och Landsting och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.  

Arbetsplatsen har 25 anställda och är belägen vid tunnelbanestation Skanstull, Ringvägen 100 i Stockholm. Kollektivavtal är tecknat med Unionen.

Kontaktpersoner

Magnus Wetterberg

Magnus Wetterberg
enhetschef Bidragsenheten
Tel: 08-412 48 03

Lars Tengberg

Lars Tengberg
facklig representant, Unionen
Tel: 08-412 48 04