Handläggare verksamhetsuppföljning studieförbund på Folkbildningsrådet

Senast uppdaterad: 2020-07-09

Folkbildningsrådet söker nu en handläggare för uppföljning av studieförbundens verksamhet till vår enhet för statsbidrag. Ansök senast 24 augusti.

I tjänsten som handläggare samordnar du det samlade uppföljningsarbetet av studieförbundens statsbidragsberättigade verksamhet. Du ansvarar för årlig uppföljning av ordinarie statsbidrag samt av studieförbunden som statsbidragsmottagare. I arbetet samverkar du med ansvariga handläggare för de särskilda bidragen till studieförbund, handläggare som fördelar det ordinarie statsbidraget till studieförbund och Folkbildningsrådets statistiker. Du kommer också att vara en viktig länk i vår avvikelsehantering som behandlar återtag av statsbidrag för rapporterad verksamhet som inte är i enlighet med statsbidragsvillkoren.

Vi söker en person som har en god kännedom om folkbildningen och studieförbundens verksamhet, struktur och styrning. Du har djupa kunskaper om analys och uppföljningsarbete samt ett brinnande intresse för kvalitetsfrågor. Du har också grundläggande kunskaper i statistisk analys.

Läs hela annonsen och ansök senast den 24 augusti i ansökningsverktyget Varbi: Handläggare verksamhetsuppföljning studieförbund på Folkbildningsrådet.