[Error: Unable to find the property named 'MainTitle'.]

#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen.

 • ”Sms är väldigt piffigt och sparar mycket tid”

  17 februari 2021

  Många äldre lever i ett digitalt utanförskap, och det kan vara svårt att hänga med när samhället digitaliseras i allt högre takt. Genom sin medverkan i UR-programmet Seniorsurfarna har Carl Jan Granqvist gått från att aldrig ha googlat till att utan problem svara på mejl i telefonen. Att lära sig tillsammans med andra har varit en stor framgång, berättar han i ett blogginlägg hos Folkbildningsrådet.

  Läs mer
 • Folkbildande lokaljournalistik stärker invånarnas röster

  4 februari 2021

  Nyhetsbyrån Järva är ett lokalt initiativ som vill bidra till en nyhetsrapportering av och för orten, istället för om. Nyhetsbyrån växte fram för att motverka den skeva bild som media presenterade av Järva. I ett blogginlägg skriver redaktören Anna Nygård om hur lokaljournalistiken är folkbildande och hur den kan bidra till förändring och utveckling av området.

  Läs mer
 • Studieförbunden bedriver livsviktigt arbete på funktionsrättsområdet

  20 januari 2021

  I studieförbundens verksamhet är det centralt att deltagarna lär sig det de själva vill på sina egna villkor. För många personer med funktionsnedsättning erbjuder studieförbund möjligheter till livslångt lärande, personlig utveckling och social samvaro. Kjell Stjernholm samordnar detta arbete på Studieförbundet Vuxenskolan, läs hans gästblogg om deras arbete och hur viktigt det är att samhället tar ansvar för en bredare tillgänglighet och inkludering.

  Läs mer
 • Året på folkhögskola blev min andra chans

  18 november 2020

  "Jag förstod att jag kunde lära mig saker." Så beskriver författaren Po Tidholm året på folkhögskola. I ett blogginlägg resonerar han kring folkhögskolans viktiga funktion i samhället för att fånga upp alla de som behöver den där avgörande andra chansen i livet.

  Läs mer
 • Det livslånga lärandet utanför våra gränser

  16 oktober 2020

  Värdet av vuxenutbildning är obestridligt, men trots det hamnar det ofta i skymundan internationellt. Det skriver Cecilia Palm i ett blogginlägg där hon resonerar kring det viktiga uppdraget att lyfta folkbildning på agendan och belysa vikten av bildning för att vi ska kunna nå målen i Agenda 2030.

  Läs mer
 • Idén med det fria är att det ska vara fritt

  28 september 2020

  Folkhögskolan har en viktig roll för att erbjuda möjligheter och alternativa vägar för många unga. Men vi måste värna folkbildningens frihet och frivillighet för att bevara det unika i folkhögskolans arbetssätt. Det skriver Conny Brännberg, (KD) ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen, i sin gästblogg.

  Läs mer
 • Vi folkbildare måste återerövra det radikala i vårt uppdrag för att möta dagens stora samhällsutmaningar

  22 juni 2020

  Folkbildningen har aldrig varit viktigare än nu när klyftor och polarisering ökar. Men genom att erövra det radikala i folkbildningens historia och uppdrag kan vi möta dagens kriser och samhällsutmaningar och fortsätta förändra världen till det bättre, skriver Sofia Walan på studieförbundet Bilda i en gästblogg hos Folkbildningsrådet.

  Läs mer