[Error: Unable to find the property named 'MainTitle'.]

#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

 • Folkhögskoledeltagares engagemang och berättelser i centrum i arvsfondsprojekt

  15 juni 2022Porträttbild Elin Bonnier

  Min story – vår agenda är ett tvåårigt arvsfondsfinansierat projekt som drivs av Sveriges folkhögskolor. I projektet jobbar man med en metod som går ut på att identifiera engagemang hos deltagarna för att utifrån det jobba för förändring i praktiken. Projektet har bland annat resulterat i en podd, stadsodling och en dokumentärfilm. Elin Bonnier är projektledare och berättar mer om projektets deltagarorienterade metod i ett blogginlägg.

  Läs mer
 • Tillsammans för ett informerat val

  20 maj 2022Porträttbild Martina Wagner

  I tider när demokratin utmanas är det är viktigare än någonsin att vi gemensamt rustar människor till källkritik och att göra informerade val. De senaste åren med pandemi och kriser i världen har synliggjort hur lätt det är för desinformation att få fäste, och hur viktigt det är att vi tränar vår förmåga att sålla i informationsflöden och kritiska granska information. Därför lanserar nätverket MIK-Sverige nu en valsatsning för att lyfta vikten av medie- och informationskunnighet i samhället,...

  Läs mer
 • 15 procent

  21 april 2022Porträttbild Emma Åstrand

  Folkbildning är värdefull både för att höja kunskapen om funktionshinderfrågor, och för att stärka och bilda personer som själva har en funktionsnedsättning. I ett blogginlägg skriver Emma Åstrand från STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, om hur folkbildning kan vara ett verktyg för att förstå och utmana maktstrukturer och de normer som finns om hur människor förväntas fungera.

  Läs mer
 • Året på folkhögskola var avgörande för mig som både författare och människa

  18 februari 2022Porträttbild Moa Backe Åstot

  Författaren Moa Backe Åstot fick hösten 2021 Studieförbundet vuxenskolans författarpris för sin debutroman Himlabrand. I ett blogginlägg berättar hon om hur ovärderlig den kreativa miljön och de betydelsefulla mötena på folkhögskolans skrivarkurs var för hennes författarskap.

  Läs mer
 • Folkhögskolan i förändring

  2 februari 2022Porträttbild Signild Håkansson

  Folkhögskolan är över 150 år gammal och fortfarande i ständig förändring. Genom folkhögskolan erbjuds bildning och utbildning till grupper som annars inte får den, deltagare möts och utvecklas tillsammans och den personliga resan får ta plats. I antologin Nya Folkhögskoleminnen har berättelser från folkhögskolan samlats. Redaktören Signild Håkansson reflekterar i ett blogginlägg om folkhögskolans utvecklingsresa och vikten av att beskriva den så vi fortsätter lära oss.

  Läs mer
 • Berättelser, bildning och kollegialt lärande

  Folkhögskola/Pedagogik/FAMN21 december 2021Porträttbild Ruhi Tyson

  Hur beskriver och mäter man det omätbara som är kärnan i bildning? Den frågan ställer sig Ruhi Tyson i ett blogginlägg om berättelser som pedagogiskt verktyg för att beskriva metoder inom folkbildningen.

  Läs mer
 • Folkbildning i Europa – gemensamma utmaningar och gemensamma lösningar

  Internationellt/Demokrati23 november 2021Bild på Gustav Fridolin

  Vi delar både mål och utmaningar med folkbildare utanför Sveriges gränser, det konstaterar folkbildaren Gustav Fridolin i ett gästinlägg hos Folkbildningsrådet. Genom att arbeta tillsammans och lära av varandra kan vi fortsätta med vårt viktiga uppdrag att värna och utveckla såväl demokratin som folkbildningen.

  Läs mer