[Error: Unable to find the property named 'MainTitle'.]

#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen.

 • Bland livsnjutare och världsförbättrare

  Publicerad 27 maj 2019

  Livet på Wendelsbergs folkhögskola är fyllt av fester, baler och cricketturneringar – utan att ge avkall på kvaliteten på undervisningen. Tvärtom, menar skolans rektor Sören Eriksson, är sammanhållningen en del av framgångsfaktorn, liksom avsaknaden av alkohol och stela uppföljningsmetoder.

  Läs mer
 • Vilken roll vill folkbildningen spela på regional nivå?

  Publicerad 20 maj 2019

  Målet för landsbygds- och regionalpolitiken har under de senaste årtiondena varit att hela Sverige ska leva. Samtidigt pågår en omfattande urbanisering. Arbete, utbildning och service koncentreras till de tre storstäderna medan fler och fler mindre orter hotas av avbefolkning och nedläggning av viktig samhällsservice. Därför pågår just nu en satsning på ett större regionalt ansvar, nya regioner bildas och befintliga regioner får större helhetsansvar för sin egen utveckling. Här har...

  Läs mer
 • Folkbildningens viktiga roll för digitaliseringen

  Forskning om folkbildningPublicerad 3 maj 2019

  Folkbildning har alltid varit en viktig aktör i digitaliseringen av samhället. Oavsett om det har funnits stor tilltro till den tekniska utvecklingen eller om faror och risker accentuerats, så har folkbildning förts fram som en central del av lösningen på de problem som förutses. Vi kan se hur dagsaktuella frågor om till exempel integritet har varit en återkommande del av samtalet sen digitaliseringens början, frågor om såväl hur data hanteras och sprids samt rätten att veta vilka uppgifter...

  Läs mer
 • Lärandet och den sociala gemenskapen i studiecirklar är viktig för många äldres välmående

  Vuxnas lärande/Studieförbund/Forskning om folkbildningPublicerad 21 mars 2019

  Det senaste numret av idétidskriften Kurage handlar om de äldre i civilsamhället. Det är ett nummer fullmatat med intressanta artiklar om de äldres ideella engagemang, om utmaningar och förebilder. Folkbildningens äldsta deltagare återfinns främst i studieförbundens studiecirklar och gruppen som är 65 år och äldre har ökat under senare år. Rapporten Cirkeldeltagare efter 65 gjordes 2013 på uppdrag av Folkbildningsrådet och den visar att studieförbundens verksamhet bidrar positivt till äldres...

  Läs mer
 • Hög tid för ett lärarlyft i folkhögskolan!

  Folkhögskola/PedagogikPublicerad 7 mars 2019

  Lärarnas insatser är avgörande för att den studerande ska nå sina mål, i den ordinarie skolan såväl som inom folkhögskolan. Samtidigt är kompetensutvecklingen inom folkhögskolan eftersatt och Folkbildningsrådet ser stora behov av att säkra kompetensförsörjningen. Det är dags för ett lärarlyft för folkhögskollärare.

  Läs mer
 • Inom folkbildningen sker en stor del av det viktiga demokratiska samtalet

  Publicerad 8 februari 2019

  Studieförbunden och Sveriges folkhögskolor står bakom satsningen #ViMåstePrata – ett nationellt folkbildande demokratiinitiativ för grundläggande fri- och rättigheter. Den 30 januari hölls ett riksdagsseminarium om första året med #ViMåstePrata. På seminariet höll idéhistorikern Sverker Sörlin ett uppskattat anförande om nationalismens återväxt i Europa och om det viktiga samtalet som sker inom folkbildningen för att värna och stärka demokratin. Bloggtexten nedan är en kortversion.

  Läs mer
 • Folkhögskola – en motkraft till utanförskap

  Publicerad 20 december 2018

  Unga som står utan arbete och skola hamnar ofta i ett utanförskap. Vägen från utanförskap till studier och arbete kan vara komplex och utdragen. Trots detta har folkhögskolan visat sig kunna hitta vägar till motivation och studielust även hos de som står längst från skola och arbetsmarknad.

  Läs mer