[Error: Unable to find the property named 'MainTitle'.]

#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen.

 • Lärandet och den sociala gemenskapen i studiecirklar är viktig för många äldres välmående

  Vuxnas lärande/Studieförbund/Forskning om folkbildningPublicerad 21 mars 2019

  Det senaste numret av idétidskriften Kurage handlar om de äldre i civilsamhället. Det är ett nummer fullmatat med intressanta artiklar om de äldres ideella engagemang, om utmaningar och förebilder. Folkbildningens äldsta deltagare återfinns främst i studieförbundens studiecirklar och gruppen som är 65 år och äldre har ökat under senare år. Rapporten Cirkeldeltagare efter 65 gjordes 2013 på uppdrag av Folkbildningsrådet och den visar att studieförbundens verksamhet bidrar positivt till äldres...

  Läs mer
 • Hög tid för ett lärarlyft i folkhögskolan!

  Folkhögskola/PedagogikPublicerad 7 mars 2019

  Lärarnas insatser är avgörande för att den studerande ska nå sina mål, i den ordinarie skolan såväl som inom folkhögskolan. Samtidigt är kompetensutvecklingen inom folkhögskolan eftersatt och Folkbildningsrådet ser stora behov av att säkra kompetensförsörjningen. Det är dags för ett lärarlyft för folkhögskollärare.

  Läs mer
 • Inom folkbildningen sker en stor del av det viktiga demokratiska samtalet

  Publicerad 8 februari 2019

  Studieförbunden och Sveriges folkhögskolor står bakom satsningen #ViMåstePrata – ett nationellt folkbildande demokratiinitiativ för grundläggande fri- och rättigheter. Den 30 januari hölls ett riksdagsseminarium om första året med #ViMåstePrata. På seminariet höll idéhistorikern Sverker Sörlin ett uppskattat anförande om nationalismens återväxt i Europa och om det viktiga samtalet som sker inom folkbildningen för att värna och stärka demokratin. Bloggtexten nedan är en kortversion.

  Läs mer
 • Folkhögskola – en motkraft till utanförskap

  Publicerad 20 december 2018

  Unga som står utan arbete och skola hamnar ofta i ett utanförskap. Vägen från utanförskap till studier och arbete kan vara komplex och utdragen. Trots detta har folkhögskolan visat sig kunna hitta vägar till motivation och studielust även hos de som står längst från skola och arbetsmarknad.

  Läs mer
 • Vi behöver tala om mänskliga rättigheter

  Publicerad 30 november 2018

  Folkbildningsrådet har fördelat bidrag till folkhögskolor och studieförbund för att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna sedan 2014. Nu ser vi att medlen har haft betydelse för att intensifiera och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter. Projekten visar att relativt små medel kan leda till förändringar, för individen såväl som samhället.

  Läs mer
 • Folkbildningens verksamhet med asylsökande borde bli permanent

  Publicerad 13 november 2018

  De senaste åren har folkhögskolor och studieförbund tagit ett stort ansvar för att ta emot och etablera asylsökande. Folkbildningens metoder har fått flera positiva effekter. Nu är det viktigt att folkhögskolornas och studieförbundens insatser blir en permanent del av Sveriges mottagande av asylsökande.

  Läs mer
 • Få satsar på livslångt lärande

  Publicerad 24 oktober 2018

  Skolavhopp i yngre år minskar, fler barn går i skolan och utbyggnaden av högre utbildning går starkt framåt i Europa. Men det livslånga lärandet prioriteras inte lika högt.

  Läs mer