[Error: Unable to find the property named 'MainTitle'.]

#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

 • Berättelser, bildning och kollegialt lärande

  Folkhögskola/Pedagogik/FAMN21 december 2021Porträttbild Ruhi Tyson

  Hur beskriver och mäter man det omätbara som är kärnan i bildning? Den frågan ställer sig Ruhi Tyson i ett blogginlägg om berättelser som pedagogiskt verktyg för att beskriva metoder inom folkbildningen.

  Läs mer
 • Folkbildning i Europa – gemensamma utmaningar och gemensamma lösningar

  Internationellt/Demokrati23 november 2021Bild på Gustav Fridolin

  Vi delar både mål och utmaningar med folkbildare utanför Sveriges gränser, det konstaterar folkbildaren Gustav Fridolin i ett gästinlägg hos Folkbildningsrådet. Genom att arbeta tillsammans och lära av varandra kan vi fortsätta med vårt viktiga uppdrag att värna och utveckla såväl demokratin som folkbildningen.

  Läs mer
 • Folkbildning ger förutsättningar till självständighet och delaktighet

  Folkhögskola/Funktionshinderfrågor26 oktober 2021Tre personer som sitter framför en bärbar dator

  Inom både studieförbund och folkhögskola bedrivs livsviktig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. På Mora folkhögskola hålls kursen Anpassad IT för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Med folkbildningens förmåga att hitta lösningar utifrån individens behov och förutsättningar kan man bidra till ökad delaktighet och att fler får leva ett gott liv, det skriver Robert Öberg från riksförbundet FUB och Kerstin Gatu från Mora folkhögskola i ett blogginlägg.

  Läs mer
 • Ungas röster från Tornedalen stärks med folkbildningen som verktyg

  Studieförbund/Kultur10 september 2021Tre unga som använder en filmkamera

  I projektet Meän Ääni möts unga för att skapa kortfilmer som på ett eller annat sätt är rotade i Tornedalen. I ett blogginlägg skriver projektledare Viktor Krutrök om folkbildningens stora ansvar för att stärka och synliggöra röster som annars inte hörs.

  Läs mer
 • Rösträttsrörelsen kan visa vägen i kampen för att stärka demokratin

  Demokrati9 augusti 2021Porträttbild Lena Eskilsson

  Demokratin måste ständigt försvaras mot krafter som vill försvaga den. Kvinnorna som ledde den svenska rösträttsrörelsen för 100 år sedan kan än idag visa oss vägen till hur man genom folkbildning kan ge alla möjlighet till inflytande och stärka demokratin. Det skriver idéhistorikern Lena Eskilsson, som tillsammans med Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner talar om folkbildningens kraft vid Rösträttsfestivalen på Lilla Ulfåsa den 14 augusti.

  Läs mer
 • Folkbildning är vägen till klimatomställningen

  Studieförbund9 juli 2021Porträtt Kristina Persson

  Satsa en miljard på att folkbilda om klimatet. Genom folkbildning kan man bygga kunskap om klimatkrisen och mobilisera engagemang för att motverka den drastiska globala uppvärmningen som vi står inför, det skriver Kristina Persson från tankesmedjan Global Utmaning i ett blogginlägg.

  Läs mer
 • Orten är inget problem. Orten är en lösning!

  Studieförbund/Asyl och etablering/Demokrati10 juni 2021Porträtt Haris Agic

  Varför söker vi ständigt enkla svar på komplexa frågor? Och hur tar vi vara på potentialen och förändringsviljan som finns i våra förorter? Det är frågor som Haris Agic utforskar i ett blogginlägg om ortenrörelsen och folkbildningen som verktyg för att möta stora samhällsutmaningar.

  Läs mer