[Error: Unable to find the property named 'MainTitle'.]

#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen.

 • Inom folkbildningen sker en stor del av det viktiga demokratiska samtalet

  Publicerad 8 februari 2019

  Studieförbunden och Sveriges folkhögskolor står bakom satsningen #ViMåstePrata – ett nationellt folkbildande demokratiinitiativ för grundläggande fri- och rättigheter. Den 30 januari hölls ett riksdagsseminarium om första året med #ViMåstePrata. På seminariet höll idéhistorikern Sverker Sörlin ett uppskattat anförande om nationalismens återväxt i Europa och om det viktiga samtalet som sker inom folkbildningen för att värna och stärka demokratin. Bloggtexten nedan är en kortversion.

  Läs mer
 • Folkhögskola – en motkraft till utanförskap

  Publicerad 20 december 2018

  Unga som står utan arbete och skola hamnar ofta i ett utanförskap. Vägen från utanförskap till studier och arbete kan vara komplex och utdragen. Trots detta har folkhögskolan visat sig kunna hitta vägar till motivation och studielust även hos de som står längst från skola och arbetsmarknad.

  Läs mer
 • Vi behöver tala om mänskliga rättigheter

  Publicerad 30 november 2018

  Folkbildningsrådet har fördelat bidrag till folkhögskolor och studieförbund för att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna sedan 2014. Nu ser vi att medlen har haft betydelse för att intensifiera och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter. Projekten visar att relativt små medel kan leda till förändringar, för individen såväl som samhället.

  Läs mer
 • Folkbildningens verksamhet med asylsökande borde bli permanent

  Publicerad 13 november 2018

  De senaste åren har folkhögskolor och studieförbund tagit ett stort ansvar för att ta emot och etablera asylsökande. Folkbildningens metoder har fått flera positiva effekter. Nu är det viktigt att folkhögskolornas och studieförbundens insatser blir en permanent del av Sveriges mottagande av asylsökande.

  Läs mer
 • Få satsar på livslångt lärande

  Publicerad 24 oktober 2018

  Skolavhopp i yngre år minskar, fler barn går i skolan och utbyggnaden av högre utbildning går starkt framåt i Europa. Men det livslånga lärandet prioriteras inte lika högt.

  Läs mer
 • Folkbildningen viktig för digital inkludering

  Publicerad 10 oktober 2018

  Det finns runt 1,1 miljoner människor i Sverige som sällan eller aldrig använder datorer och internet. Samtidigt digitaliseras vårt samhälle i snabb takt. Det leder till olika former av digitala utanförskap. Folkbildningen kan spela en viktig roll för att överbrygga klyftorna.

  Läs mer
 • Att hitta vägar till utbildning för de längst ifrån studier och arbete

  Publicerad 26 september 2018

  Det är betydligt färre utrikes födda än inrikes födda kvinnor som studerar eller arbetar. Utrikes födda kvinnor är dessutom ofta svåra att nå med utbildningsinsatser. Regeringen har därför under 2018 satsat 40 miljoner kronor för att studieförbunden ska nå de utrikes födda kvinnor som står allra längst ifrån studier och arbete.

  Läs mer