[Error: Unable to find the property named 'MainTitle'.]

#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen.

 • Orten myllrar av folkbildning och organisering

  Publicerad 4 oktober 2019

  I förorten finns en mängd lokalt förankrade folkbildningsinitiativ och demokratifrämjande rörelser, något som vittnar om ett behov av att stärka sig själv och kollektivet. Orten myllrar av en ny generation unga medborgare som söker kunskap och bildning men som hamnar i skymundan i medierapporteringen till förmån för kriminalitet och arbetslöshet. Det skriver journalisten och författaren Duraid Al-Khamisi i sin gästblogg om folkbildning i orten.

  Läs mer
 • Kan podcasts vara folkbildande?

  Publicerad 16 september 2019

  Folkbildning sker i mötet mellan människor, i samtal där kunskap uppstår och växter, hävdar Thor Rutgersson. Thor är författare och programledare för podcasten "Allt vi inte pratar om", i sin gästblogg resonerar han kring om, och i så fall när och hur, en podcast kan vara folkbildande.

  Läs mer
 • Folkbildningens roll för det kulturella uppvaknandet

  Publicerad 13 augusti 2019

  Folkbildning är landets största kulturarena. Genom folkbildningen får deltagare kunskap och nya perspektiv och de bjuds in till kreativitet och eget skapande. För Gunnar Ardelius, verksamhetschef på Ideell kulturallians var det folkhögskolan och den kreativa processen med andra deltagare som äntligen förlöste skrivprocessen. ”Folkbildningen gav mig en plats i världen där jag kunde växa som skrivande och läsande människa”, berättar Gunnar i sin gästblogg som kan läsas nedan.

  Läs mer
 • Folkets hus viktiga mötesplatser för bildning i hela landet

  Publicerad 18 juni 2019

  I en tid när segregrationen ökar är samverkan viktig för att skapa medborgardrivna, demokratiska mötesplatser. Samarbetet med studieförbund är nästan lika gammalt som de äldsta husen, skriver Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker i ett blogginlägg om hur folkbildningen och Folkets Hus-rörelsen kan och bör fortsätta jobba tillsammans för att nå ut i hela landet.

  Läs mer
 • Bland livsnjutare och världsförbättrare

  Publicerad 27 maj 2019

  Livet på Wendelsbergs folkhögskola är fyllt av fester, baler och cricketturneringar – utan att ge avkall på kvaliteten på undervisningen. Tvärtom, menar skolans rektor Sören Eriksson, är sammanhållningen en del av framgångsfaktorn, liksom avsaknaden av alkohol och stela uppföljningsmetoder.

  Läs mer
 • Vilken roll vill folkbildningen spela på regional nivå?

  Publicerad 20 maj 2019

  Målet för landsbygds- och regionalpolitiken har under de senaste årtiondena varit att hela Sverige ska leva. Samtidigt pågår en omfattande urbanisering. Arbete, utbildning och service koncentreras till de tre storstäderna medan fler och fler mindre orter hotas av avbefolkning och nedläggning av viktig samhällsservice. Därför pågår just nu en satsning på ett större regionalt ansvar, nya regioner bildas och befintliga regioner får större helhetsansvar för sin egen utveckling. Här har...

  Läs mer
 • Folkbildningens viktiga roll för digitaliseringen

  Forskning om folkbildningPublicerad 3 maj 2019

  Folkbildning har alltid varit en viktig aktör i digitaliseringen av samhället. Oavsett om det har funnits stor tilltro till den tekniska utvecklingen eller om faror och risker accentuerats, så har folkbildning förts fram som en central del av lösningen på de problem som förutses. Vi kan se hur dagsaktuella frågor om till exempel integritet har varit en återkommande del av samtalet sen digitaliseringens början, frågor om såväl hur data hanteras och sprids samt rätten att veta vilka uppgifter...

  Läs mer