[Error: Unable to find the property named 'MainTitle'.]

#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

 • En historisk tillbakablick på statens stöd till folkbildningen

  26 september 2022En grupp människor sitter runt ett bord i ett bibliotek

  Staten har gett ekonomiskt bidrag till folkbildningen i någon form i 150 år och längs vägen har såväl stödet som folkbildningens organisering och uppdrag utvärderats och utvecklats flertalet gånger. I ett blogginlägg ger Mats Bernerstedt en bild av hur det symbiotiska förhållandet mellan folkbildningen och staten vuxit fram.

  Läs mer
 • Erfarenheter av omställd aktiv folkbildning

  10 augusti 2022Porträttbild Andreas Jonsson

  På Holma folkhögskola i Skåne bedrivs folkbildning om hållbar omställning genom kurser i till exempel odling, permakultur och hantverk. På Holma är samspelet mellan människan och miljön i fokus, genom folkbildning vill man berika jorden istället för utarma den. Läs mer om Holmas arbetssätt och folkbildningsfilosofi i ett blogginlägg skrivet av Andreas Jonsson, skolans rektor.

  Läs mer
 • "Vi lämnar alla känslor i boxningsringen och våra texter"

  13 juli 2022Porträttbild på Vio Szabo

  Att boxas och att skriva – hur hör det ihop egentligen? Och vad har det med folkbildning att göra? Författaren Vio Szabo gick en sommarkurs på folkhögskola och skriver i ett blogginlägg om hur hen hittade folkbildningens magi mellan skrivövningarna och de svettiga boxningspassen.

  Läs mer
 • Folkhögskoledeltagares engagemang och berättelser i centrum i arvsfondsprojekt

  15 juni 2022Porträttbild Elin Bonnier

  Min story – vår agenda är ett tvåårigt arvsfondsfinansierat projekt som drivs av Sveriges folkhögskolor. I projektet jobbar man med en metod som går ut på att identifiera engagemang hos deltagarna för att utifrån det jobba för förändring i praktiken. Projektet har bland annat resulterat i en podd, stadsodling och en dokumentärfilm. Elin Bonnier är projektledare och berättar mer om projektets deltagarorienterade metod i ett blogginlägg.

  Läs mer
 • Tillsammans för ett informerat val

  20 maj 2022Porträttbild Martina Wagner

  I tider när demokratin utmanas är det är viktigare än någonsin att vi gemensamt rustar människor till källkritik och att göra informerade val. De senaste åren med pandemi och kriser i världen har synliggjort hur lätt det är för desinformation att få fäste, och hur viktigt det är att vi tränar vår förmåga att sålla i informationsflöden och kritiska granska information. Därför lanserar nätverket MIK-Sverige nu en valsatsning för att lyfta vikten av medie- och informationskunnighet i samhället,...

  Läs mer
 • 15 procent

  21 april 2022Porträttbild Emma Åstrand

  Folkbildning är värdefull både för att höja kunskapen om funktionshinderfrågor, och för att stärka och bilda personer som själva har en funktionsnedsättning. I ett blogginlägg skriver Emma Åstrand från STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, om hur folkbildning kan vara ett verktyg för att förstå och utmana maktstrukturer och de normer som finns om hur människor förväntas fungera.

  Läs mer
 • Året på folkhögskola var avgörande för mig som både författare och människa

  18 februari 2022Porträttbild Moa Backe Åstot

  Författaren Moa Backe Åstot fick hösten 2021 Studieförbundet vuxenskolans författarpris för sin debutroman Himlabrand. I ett blogginlägg berättar hon om hur ovärderlig den kreativa miljön och de betydelsefulla mötena på folkhögskolans skrivarkurs var för hennes författarskap.

  Läs mer