#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

Folkbildningens företrädare summerar året som gått och blickar framåt

Senast uppdaterad: 2018-01-18

Folkbildningen lämnar ett händelserikt år bakom sig och går nu in i valåret 2018. Vi har bett ordföranden för Folkbildningsrådets tre medlemsorganisationer att reflektera över året som gått och året som kommer.

Förra året visade regeringen på stor vilja att satsa på folkbildningen. Nya platser på folkhögskolan blev verklighet och dialogen med regeringen och ansvarig minister Anna Ekström kännetecknades av vilja, intresse och samsyn.

Vad ser du i backspegeln för folkbildningen 2017? Årets viktiga händelser ur ditt perspektiv?

Stefan Attefall, ordförande Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO

”Sedan jag valdes som ny ordförande på kongressen i april 2017 har jag stärkts i min övertygelse om vilken viktig roll som folkhögskolan spelar, vilken kompetens och förmåga som finns. Och hur viktig den är för enskilda människor.

De 5000 nya platserna är också ett erkännande för det viktiga arbete som bedrivs ute på skolorna.”

Monica Widman Lundmark, ordförande Studieförbunden i samverkan

”Studieförbunden fortsatte folkbildningen med asylsökande över hela landet. Det bidrog till att göra starten i Sverige lite enklare för människor i en väldigt utsatt situation. Resultatet uppmärksammades positivt av många och har som jag ser det spelat en avgörande roll för besluten för de nya satsningarna på studieförbunden 2018.”

Åsa Kratz, ordförande folkhögskoleföreningen SKL

”Det som gladde mig mest under 2017 var det tydliga erkännande som folkbildningen fått från regering och riksdag i och med den stora satsningen i statsbudgeten inför 2018.”

Vad hoppas du på för 2018 när det gäller folkbildningen?

Stefan Attefall

”Att folkhögskolorna ska kunna leverera både utbildning och bildning av hög kvalitet till alla de som börjar en kurs hos oss. Och att vi fortsätter värna om den bredd i utbud och mångfald bland de som deltar i våra kurser, så att vi fortsätter vara den viktiga mötesplats som dagens skolor är.” 

Monica Widman Lundmark

”Förhoppningar för 2018 är att studieförbunden i ännu större utsträckning blir en resurs i samhällsbygget. Under valåret 2018 kommer vi att arbeta med ett demokratiprojekt vars syfte är att värna demokrati mot dess nedbrytande krafter. Vår förhoppning är att det i förlängningen kommer att stärka mänskliga och ekonomiska resurser att mobiliseras till demokratins försvar, bland annat som ett led i folkbildningen om FN:s agenda 2030.” 

Åsa Kratz

”Nu hoppas jag att vi, folkbildningens alla aktörer, mäktar med att möta satsningen och ta tillvara det förtroende vi fått på bästa sätt!”