#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

Tre tips för att komma igång med jämställdhetsarbetet

Senast uppdaterad: 2018-03-08

Folkbildningsrådets Karin Bengtsson, som är projektledare för jämställdhetsintegrering i folkbildningen, tipsar om vad ni som vill arbeta systematiskt med jämställdhet i er verksamhet kan göra. Obs, inlägget är uppdaterad med ny information om erfarenhetsutbyten 2019.

1. Läs och lär

Läs och lär om vilka jämställdhetsutmaningar som finns i samhället, och fundera och diskutera: Hur kan vi ta oss an utmaningarna och arbeta för jämställdhet?

Några områden där det finns stora problem med ojämställdhet är löne- och pensionsskillnader, ojämn fördelning av hem- och omsorgsarbete, ojämlik hälsa, sexuella trakasserier och mäns våld mot kvinnor, könsbundna studieval och maktskillnader inom politik, kultur och näringsliv.

Ni kan vara en kraft för förändring inom alla dessa områden. Men börja med att välja ut ett område för att sedan formulera ett problem där ni kan och vill bidra till lösningen. Utgå gärna från den kompetens och det engagemang som redan finns hos er. Först när ni som organisation formulerat vilket problem som ska lösas, kan ni planera aktiviteter och åtgärder som prickar rätt och bidrar till lösningen.

2. Inventera den egna verksamhetsplanen

Gå igenom alla mål och aktiviteter och ställ er följande fråga för varje mål/aktivitet.

  • Bidrar målet/aktiviteten till ökad jämställdhet?
  • Bidrar målet/aktiviteten till att upprätthålla ojämställdhet?
  • Påverkar målet/aktiviteten överhuvudtaget inte jämställdhet? Om så är fallet, finns det något som kan ändras som skulle göra att det bidrar till jämställdhet?

 
Genom dessa tre frågor kan ni få syn på hur ni genom att förändra formuleringar i er verksamhetsplan, kan styra om er kärnverksamhet till att bli mer jämställd.

3. Gå en praktisk workshop

Under 2019 anordnar Folkbildningsrådet två erfarenhetsutbyten om jämställdhet i folkbildningen. Träffarna ägnas åt både kunskapspåfyllning i form av föreläsningar och diskussioner. Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller. Träffarna hittar du nedan: