#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

Motionsstopp!

Den 5 oktober var sista dagen för riksdagens ledamöter att lämna in motioner. Av 3,852 motioner handlade en handfull direkt om folkbildningens frågor.

Regeringen föreslog satsningar på nästan 500 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund i budgetpropositionen för 2018. De fyra allianspartierna och Sverigedemokraterna har nu reagerat genom att presentera sina budgetmotioner.

Hur ställer sig övriga partier till detta? Överlag kan konstateras att folkbildningen har ett starkt stöd bland riksdagspartierna. Samtliga motioner som handlar om folkbildning utrycker ett starkt stöd för folkbildningens viktiga roll i samhället och i synnerhet för folkbildningens insatser för personer som står längst från arbete och utbildning. Centerpartiet är det enda oppositionsparti som inte vill minska budgetanslaget jämfört med regeringens förslag. Och gräver man djupare framträder naturligtvis skillnader.

Moderaterna avvisar regeringens nya satsning på folkbildningen då de anser ”folkbildningen inte skall vara ett verktyg för att dölja den öppna arbetslösheten”.  Även Liberalerna avvisar regeringens förslag och varnar för att satsningen är ”alltför stor och snabb för att kunna genomföras utan urholkad kvalité”. Liberalerna motsätter sig också regeringens förslag om att utbilda föräldrar att bättre kunna hjälpa sina barn med läxorna. En satsning som skulle hanteras av studieförbunden. Enligt liberalerna strider satsningen mot det fria och frivilliga i svensk folkbildning.

Kristdemokraterna vill slopa bidraget på 95 miljoner till svenska från dag ett och istället satsa på ett asylprogram med bland annat kvalificerad undervisning i svenska för invandrare.

Längst i sin kritik av regeringens förslag går Sverigedemokraterna som i sin budgetmotion anser att ”uppenbart samhällssplittrande, mångkulturalistiska verksamheter samt verksamheter präglade av politisk extremism eller ensidig politisk påverkan inte längre ska kunna uppbära statligt stöd”. De avisar nya utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna kurs och vill inte längre satsa på folkbildning med nyanlända.

Folkbildningspolitiken hösten 2017 präglas således av såväl konsensus som splittring. Det finns en fortsatt starkt stöd för folkbildningens form och idé men de politiska åsikterna går tydligt isär när det gäller framförallt den kraftiga utbyggnaden av allmän kurs och insatser kopplade till arbetsmarknaden samt insatser för nyanlända.

Med ett år kvar till valet 2018 ställer det frågan om folkbildningens betydelse för samhället i centrum.

Här kan du på egen hand söka bland motionerna.