#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

Att hitta vägar till utbildning för de längst ifrån studier och arbete

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Det är betydligt färre utrikes födda än inrikes födda kvinnor som studerar eller arbetar. Utrikes födda kvinnor är dessutom ofta svåra att nå med utbildningsinsatser. Regeringen har därför under 2018 satsat 40 miljoner kronor för att studieförbunden ska nå de utrikes födda kvinnor som står allra längst ifrån studier och arbete.

Målgruppen är bred, eftersom den innehåller både personer som är någorlunda nya i Sverige och personer som varit bosatta här länge. Det innebär att personerna inom gruppen har olika behov, vilket i sin tur gör att verksamheterna runtom i landet skiljer sig åt. Men gemensamt för studieförbundens verksamheter är att de visar olika vägar till utbildning och motiverar deltagarna till att studera vidare.

Studieförbunden har nått cirka 3 500 personer i 17 län med uppsökande och motiverande verksamhet under det första halvåret 2018. Verksamheten handlar bland annat om att stärka deltagarnas kunskaper i svenska, samhällsorientering, kompetenskartläggning, hälsa och välmående. Även gästföreläsningar och studiebesök hos folkhögskolor eller kommunal vuxenutbildning rustar deltagarna för vidare studier och visar på olika vägar in i utbildning. I förlängningen ökar det deltagarnas möjligheter att börja arbeta. 

De flesta i målgruppen har inte direkt kontakt med folkbildningen och därför behöver studieförbunden arbeta med uppsökande verksamhet för att hitta och motivera deltagarna. Det har bidragit till att studieförbunden både stärkt och upprättat nya kontakter med den del av föreningslivet som har kontakt med målgruppen, där etniska organisationer är viktiga parter. Några deltagare är personer som tidigare varit med i studieförbundens verksamhet med asylsökande, och som nu fått uppehållstillstånd.

Folkbildningsrådet följer utvecklingen och resultaten av den uppsökande verksamheten med stort intresse och återkommer längre fram med en blogg där vi kan beskriva resultaten närmare.