#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

”Jag själv är ett exempel på hur folkbildningen kan påverka ens livssituation”

Senast uppdaterad: 2018-05-14

Som en del av rapporten Folkbildningens betydelse för samhället vi har bett fyra personer att kommentera folkbildningens betydelse utifrån statens syften med stödet till folkbildningen. Pa Modou Badjie är inbjuden att skriva om påverkanssyftet. Han är föreläsare och författare, men är mest känd från hiphopgruppen Panetoz som fick sitt genombrott med låten Dansa pausa 2012. Pa Modou Badjie är verksamhetsansvarig på Studieförbundet Vuxenskolan.

För mig är folkbildning det tydligaste sättet att föra samman individer i samhället. Folkbildningen sätter personen och gruppen i fokus. Det skapar en plattform som möjliggör grupputveckling och samhällsutveckling på allas lika villkor. Här prövas de tyngsta orden på riktigt, man får lära sig om demokrati och jämlikhet. Det blir inte bara "fina ord", via studiecirklar måste man jobba med gruppen. Gruppen får tillsammans samma möjligheter och alla i gruppen har en tydlig roll. Genom folkbildning förenas människor och de kan i sin tur bidra till att skapa ett samhälle där människor interagerar med varandra. Jag menar att ju mer vi interagerar, desto mer skapar vi förståelser för varandra. När förståelsen finns, försvinner rädslan för det som är ”nytt och annorlunda”.

Folkbildning har gett äldre en livsglädje, ensamma personer får träffa andra människor. Det ger jobb till både unga och gamla. Man möjliggör för ungdomar att drömma stort och att uppnå sina drömmar. Livets skola utan särbehandlingen, betygen och konkurrensen. Genom att vara tydlig, orädd och verka för folket kan man vända sig till folkbildningen för att påverka sitt liv. Personligen tycker jag att fler från de utsatta områdena borde ta del av vad folkbildningen har att erbjuda. Där känner jag att det är fortfarande brister idag.

Jag själv är ett exempel på hur folkbildningen kan påverka ens livssituation. Via studieförbundet Vuxenskolan har jag lyckats skapa mitt levebröd och uppfyllt mina livs största drömmar. Jag fick möjligheten att utvecklas i egen takt och med hjälp av tydliga strukturer och vägledningar. Jag fick chansen att hjälpa många fler att utvecklas via studiecirklar. Jag lärde mig om föreningsliv och demokrati, folkbildningen var en dörröppnare för mig som visade vägen ut till samhället. Den öppnade upp och inkluderade mig i samhällsdebatten.

Folkbildare måste vara nyfikna på det nya och värna om det gamla. Ett samhälle förändras hela tiden och folkbildningen måste vilja förändras med den, för att finnas där för folket. Folkbildningen måste vara sökande och inte passiv, inkluderande och inte nöjd. Folkbildningen ska också vara ärlig och inse sina brister. Alla som verkar eller på nåt vis jobbar med folkbildningen är införstådda i att vissa målgrupper saknas inom folkbildningen. Många människor, speciellt från det området som jag är uppväxt i, har ingen aningen om vad folkbildning är och hur den kan påverka ens liv på ett positivt sätt. Jag tror på folkbildningen, jag älskar arbetssättet inom studieförbunden. Man är där för människor när de vill utvecklas som mest. Vi är dörröppnare och möjliggörande för folket.
Genom ett gott klimat och god människosyn kommer vi att kunna nå ännu fler!

Pa Modou Badjie