#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

Stort intresse för svensk folkbildning i Sydkorea

Senast uppdaterad: 2017-12-08

Varför är man intresserad av svensk folkbildning i Sydkorea? Folkbildningsrådet tar varje år emot tre-fyra studiebesök från Sydkorea och i slutet av november medverkade vi vid ett internationellt symposium för demokrati och medborgarutbildning i Suwan söder om Seoul.

Inbjudan kom från organisationen KOCEI, Korean Civic Education Institute for Democracy, som är en del av den statliga myndigheten National Election Commission (NEC).

Intresset för svensk folkbildning sammanfaller med ett ökat engagemang i Sydkorea för demokrati och delaktighet i samhället.

I våras tvingades Sydkoreas president Park Geun-Hye att avgå efter anklagelser om omfattande korruption. Presidentens avgång kom efter stora demonstrationer i huvudstaden Seoul. Demonstranterna protesterade med tända ljus utanför presidentpalatset och många såg presidentens avgång som en seger för demokratin.

Sydkorea är en ung demokrati som sedan 1987 har hållit presidentval vart femte år. Det är ett land som präglas av sin historia; Japan koloniserade halvön år 1910–1945 vilket följdes av splittring och 1950 bröt Koreakriget ut. Konflikten med grannlandet i norr är ständigt närvarande och det är många i Sydkorea vill se en återförening.

De senaste trettio åren har Sydkorea haft en kraftig ekonomisk tillväxt och har gått från att vara ett fattigt land till att bli ett av de rikaste i Asien. Men den snabba ekonomiska tillväxten har också lett till ökade klyftor i samhället och en förändrad demografi. Barnafödande minskar kraftigt, idag ligger det på 1,22 barn per familj (vilket är lägst inom OECD), samtidigt som livslängden ökar.

På the Korean Civic Education Institute for Democracy är man väl medveten om utmaningarna i de koreanska samhället. Institutet har devisen ”på väg mot en mogen demokrati och en bättre framtid”, och verkar genom utbildningsinsatser, samverkan och internationellt utbyte.

Intresset för svensk folkbildning är stort och frågorna handlar om hur vi finansierar och organiserar verksamheten. Hur fungerar stödet till studieförbund och folkhögskola? Vilka är det som deltar? Hur vet ni att det är en bra verksamhet?

I Sydkorea diskuterar man nu hur man kan skapa en bättre balans mellan ekonomisk tillväxt och social utveckling. Sydkorea har på kort tid gjort resan från diktatur till demokrati och från fattigdom till välstånd. Utmaningen är att fortsätta att utveckla och främja demokratin och människors delaktighet i samhället.