#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen. I bloggen skriver olika gästskribenter om olika perspektiv på folkbildning. Skribenten ansvarar för åsikterna i den egna texten.

Vem rustar för framtidens behov av kunskap?

Senast uppdaterad: 2018-03-15

Just nu pågår Reglab, som är Sveriges kanske viktigaste mötesplats för regional utveckling. Folkbildningsrådet är på plats och reflekterar över hur folkbildningen ska bli en tydligare aktör i hela landet.

Folkbildningen finns i hela landet, erbjuder vägar till arbete och utbildning och bidrar därmed till att lösa några av samhällets största utmaningar. Trots detta är folkbildningen relativt okända bland de regionala aktörerna, åtminstone som en samlad sektor. Folkbildningsrådet kan göra en del insatser här men har inte hela svaret kring hur folkbildningen ska bli en tydlig aktör i hela landet.

På Reglabs årskonferens är de flesta deltagarna representanter från regioner och länsstyrelser. Det civila samhället och folkbildningen har dock ingen tydlig närvaro, trots att de regionala frågorna berör även oss. Har vi inom folkbildningen en svag eller otydlig regional organisering? Ser vi inte regionala forum eller regional utveckling som en del av vårt uppdrag? Eller prioriterar vi helt enkelt den dagliga verksamheten.

Under en paneldiskussion mellan Tillväxtverket, region Östergötland, nätverket digital nomad och SKL svarar man på frågan kring vad som skapar en attraktiv region i framtiden. Svaren är tydliga och kopplar direkt till folkbildningen: Behovet av fler mötesplatser där vi skapar värden tillsammans med andra. Ett mer flexibelt arbetsliv där vi lär om och lär nytt. Medskapande samhällsmedborgare som underifrån driver på utvecklingen.

Folkbildningen spelar en viktig roll i att rusta människor att kunna omvandla och omförhandla sin kompetens och sina färdigheter efter nya förutsättningar. Därför är det relevant att fortsätta samtalet om hur folkbildningen kan stärka sin regionala synlighet och organisering.